Blog

Linkbuilding

Linkbuilding

Linkbuilding, det at få gode backlinks er det sværeste og mest kontroversielle felt inden for SEO.

På den ene side er der de “etiske” teknikker: White Hat SEO, som slavisk følger Googles retningslinjer. På den anden side er der Black Hat SEO – teknikker, der omgår Googles regler og anbefalinger.

Backlinks er en af de vigtigste rankingfaktorer for Google. De fungerer som markør for kvalitet og øger en hjemmesides autoritet i søgemaskinernes øjne. Dette fører i sidste ende til bedre placeringer og mere trafik til en hjemmeside.

I denne guide lærer du om de forskellige teknikker, og hvordan du selv kan implementere en backlink-strategi. Vi har også gennemført Nordens største casestudie om, hvordan forskellige linkbuilding-teknikker rent faktisk virker. Mere om det nedenfor.

Hvad er backlinks?

Backlinks er, når en hjemmeside linker til en anden hjemmeside. Det kan se ud på forskellige måder: 

 1. Link med ankertekst – link indlejres i en beskrivende tekst, som denne: SEO-værktøj
 2. Præcis URL – link via den præcise URL, der fører til målsiden, som denne: https://searchroyals.com/
 3. Link via billede – link indlejres i et billede eller en grafik, som i eksemplet nedenfor:

image

Hvorfor har du brug for backlinks?

Backlinks er vigtige af forskellige årsager:

 • Forbedrede placeringer i søgeresultaterne: Kvalitative links er positive signaler i søgemaskinernes algoritmer. Det vil sige, at de giver hjemmesider bedre placeringer i søgeresultaterne.
 • Øget trafik: Et backlink fra en velbesøgt side kan generere trafik til din hjemmeside.
 • Branding. At din hjemmeside fungerer som en kilde til data, viden eller ekspertise forbedrer opfattelsen af dit brand.

Når du arbejder med SEO og backlinks, er det vigtigste mål at forbedre din position på Google. Bedre placeringer betyder mere trafik. Se grafen nedenfor fra Backlinko, der viser den procentdel af klik, som forskellige positioner får fra Google:

image

Graf fra Backlinko

De tre øverste positioner får mere end halvdelen af al trafikken. At nå til tops kræver generelt en stærk linkprofil. En linkprofil refererer til kvaliteten, kvantiteten og relevansen af de links, der peger på din hjemmeside.

Hvilke backlinks er gode til SEO?

Ikke alle links er lige værdifulde, og der er groft sagt tre afgørende faktorer for værdien af et link:

 1. Dofollow/nofollow – Links kan mærkes med et metatag, der fortæller søgemaskinerne, at de ikke skal være opmærksomme på dem. Det mest almindelige er “nofollow”-tagget, men “sponsored” (betalte links) og “ugc” (brugergenereret indhold) fortæller også Google, at de ikke skal give de links nogen værdi.De links, der ikke har nogen af disse metatags, kaldes dofollow-links, selv om der faktisk ikke findes noget sådant metatag. Det er dofollow-links, vi vil have. For at se, om et link har et metatag, kan du højreklikke på linket og vælge “inspect”. Se et eksempel på et nofollow-link nedenfor: image
 2. Linkets kvalitet – Generelt gælder det, at jo stærkere den side, der linker til dig, er, jo bedre er det for din hjemmeside. På den anden side kan et link fra en tvivlsom side være direkte skadelig og reducere din position.
 3. Linkets relevans – Det er vigtigt for Google, at indholdet på den side, linkene er på, er relevant for indholdet på din side. Hvis du sælger møbler og får et link fra en side om hockey, er der ikke noget naturligt fælles grundlag. Det ser og forstår Google.

Hvordan fungerer linkstyrke?

Linkstyrke, eller linkjuice, er en omtrentlig måleværdi for, hvor meget SEO-kraft et link giver til den modtagende side. Jo stærkere den side, der sender linket, er, jo mere linkjuice. Den fremherskende teori er, at linkstyrke er et positivt rangeringssignal for søgemaskinerne.

Der findes en række værktøjer, som måler styrken af dit og andres websites:

eye10

ahrefs

semrush

Når et link peger på en side, sender det en vis mængde linkjuice, afhængigt af styrken på afsenderens side. Det meste af det lander hos den modtagende URL, og resten distribueres videre på hjemmesiden gennem sidens interne links.

image

Startsiden er den stærkeste

Backlinks peger ofte på startsiden på din hjemmeside, hvilket gør den til den stærkeste side samlet set. Det betyder også, at din startside generelt er den side, der er bedst egnet til at blive vist for dit vigtigste søgeord. 

Se eksemplerne nedenfor på søgeresultater for “advokat Odense”. Alle de viste sider nedenfor er hjemmesidernes startsider:

image

Linkstyrke til undersider

Det er vigtigt, at du får backlinks til alle sider, der er kritiske for din virksomhed, ikke kun startsiden. Det giver dem en bedre chance for at blive vist i Googles søgeresultater ved relevante søgninger. 

Hvis du har en webshop, er det vigtigt, at du er synlig på de varer, du sælger, både med hensyn til produktnavne og kategorier. Her er et eksempel fra søgningen “køb tv” med 500 søgninger om måneden (data fra ahrefs).

image

Source: Backlinks til tv-kategorisider hos e-handlere

Selv om din hjemmeside sender noget af sin linkstyrke til produkt-/tjenestesider, er det vigtigt, at de får deres egne relevante links.

Hvad er linkbuilding?

Linkbuilding er teknikker, som du kan bruge til at få backlinks til din hjemmeside. Det involverer ofte:

 1. Købte links – Du betaler for de links du ønsker
 2. Content marketing – at skabe indhold, der tiltrækker links og engagement.
 3. Opsøgende arbejde – aktiv opsøgning af hjemmesider, der kan linke til dig.
 4. PR – markedsføring af relevant indhold til journalister og medier.

Hvad er forskellen mellem White Hat og Black Hat?

Google har opstillet retningslinjer for, hvilke typer link-aktiviteter der betragtes som uautoriserede i henhold til deres Spam-regler. Det er hovedsageligt Link Spam, der er relevant for denne diskussion. Der står blandt andet, at følgende ikke er tilladt:

 1. At betale for links eller indlæg, der indeholder links. Dette omfatter betaling med penge, tjenester eller varer.
 2. Overdreven linkudveksling, dvs. at dit site og et andet site linker frem og tilbage mellem hinanden på en unaturlig måde.
 3. At kræve et dofollow-link som en del af en kontrakt.
 4. Forskellige typer salgsfremmende links, der ikke er mærket med et metatag, der blokerer for linkstyrke (såsom nofollow/sponsored).
 5. Sider med for mange links, der peger på dig, med overoptimerede ankertekster. Det vil sige, at for mange links har ankertekster med præcis det søgeord, du ønsker at blive vist på.

White Hat link building holder sig helt på den sikre side af Googles retningslinjer. Det er for eksempel, når hjemmesider linker til dig:

 • Takket være kvaliteten af dit indhold
 • Gennem ægte samarbejde 
 • Når du bliver omtalt på andre hjemmesider og nyhedssider på en naturlig måde

Black Hat er teknikker, der trodser Googles retningslinjer på forskellige måder. At betale for links er langt den mest almindelige måde. Hvorfor gør hjemmesider det? Fordi det virker. Og fordi meget af white hat linkbuilding ofte er kompliceret, ressourcekrævende og ikke altid bærer frugt.

Mange virksomheder bruger en blanding af de to strategier for at få det maksimale udbytte.

10 link strategier, der virker

Vi har samlet nogle af de bedste linkbuilding-strategier til dig nedenfor. Udvælg det bedste for dig og start din egen linkbuilding, så snart du kan.

Køb af links

Køb af links er det største skillepunkt i SEO-branchen og på mange måder det mest interessante. Man kan groft sagt opdele branchen i tre lejre:

 1. De, der køber links og ikke lægger skjul på det.
 2. De, der køber links, men ikke ønsker, at det skal opdages.
 3. De, der slet ikke køber links.

Der er en konstant debat mellem lejre om betydningen af købte links for SEO, og om det er ok at købe eller ej.

Der er en løbende diskussion i SEO-branchen om betydningen af købte links for SEO, og om det er ok at købe eller ej. Årsagen er, at købte DoFollow-links er teknisk set imod Googles retningslinjer. I værste fald kan en dårligt udført linkkøbsstrategi resultere i, at din hjemmeside bliver straffet af Google med lavere placeringer i søgeresultaterne. Derfor er det vigtigt, at du bruger en linkudbyder med viden og ekspertise på dette område.

Hvorfor køber folk links? 

 1. Fordi det virker, hvis de købte links er af høj nok relevans og kvalitet. Google har endnu ikke fundet en måde at identificere købte links på, som fungerer på større skala.
 2. Fordi det er nemt. Ikke alle har tid eller ressourcer til at sætte sig ind i white hat linkbuilding-teknikker, som blev gennemgået ovenfor. Eller også har de forsøgt uden held. Så kan købte links føltes som den eneste fornuftige vej.

Vi har arbejdet med købte links siden 2011 og har vores egen platform, hvor vores kunder selv kan købe deres links: Search Royals. Hvis du er interesseret, kan du oprette en gratis konto og se hele vores sortiment. Ellers har vi pakker, hvor vi tager os af din linkbuilding, men også din øvrige SEO ved behov: Se vores SEO 360-pakker

Leverandører

Den nemmeste måde at opbygge dine første links på, er gennem dine leverandører. Enkle og naturlige måder, hvorpå de kan linke til dig, er:

 • Kundesider: Hvis de har sider, hvor de nævner deres kunder, skal du selvfølgelig stå der. 
 • Anmeldelser: Tilbyd at skrive en positiv anmeldelse om dem, og tilføj, at de er velkomne til at præsentere anmeldelsen på deres hjemmeside med et link til dig som reference. En perfekt win-win-situation.
 • Casestudier: Du kan optræde som referencejob eller case study hos leverandøren, hvis de producerer dem. Det er en naturlig mulighed for at få et link.

 BEMÆRK: Ifølge Googles retningslinjer er det forbudt eksplicit at bede om links. Nogle mennesker omgår dette ved at tage diskussionerne mundtligt.

Den ultimative guide

Er du ekspert på dit område og i stand til at lave brugervenlige guides? Perfekt! Det er nemlig en måde at hjælpe dine brugere på, få positiv branding og bygge links på samme tid- et slags win-win-win. Her er, hvordan du gør:

 1. Problemdefinition: Tænk på de problemer, dine brugere har, og som du kan hjælpe dem med at løse.
 2. Søgeordsanalyse: Lav en søgeordsanalyse og se, hvor almindelige søgningerne er for de forskellige problemer.
 3. Konkurrentanalyse: Lav en konkurrentanalyse for at se, hvordan de tre bedst placerede guides ser ud. Læg mærke til, hvordan guiderne er opbygget, hvor mange ord de indeholder, og hvilke sider der linker til dem.
 4. Større og bedre: Lav en bedre og større guide end de mest populære konkurrenter, og del den via sociale medier og andre kanaler.
 5. Opsøgende arbejde: Tag kontakt til dem, der linker til dine konkurrenters guides, og anbefal din guide – den er mere opdateret og mere omfattende.

At lave omfattende guides kan være et ressourcekrævende projekt, men hvis du gør det rigtigt, er belønningen talrige. Du får en bedre og mere hjælpsom brugeroplevelse, god branding og bedre SEO.

Velgørenhed

En enkel og ligetil taktik til at få links er at arbejde med velgørenhedsorganisationer. Flere organisationer har lister, hvor de nævner og linker til deres samarbejdspartnere. Jo tættere du arbejder sammen med de velgørende organisationer, jo mere sandsynligt er det, at de vil tale mere detaljeret om samarbejdet.

Du kan også skabe unikke tilbud til velgørenhedsorganisationens medlemmer eller donorer. Præsenter dem på din hjemmeside på en brugervenlig måde, så det bliver et ekstra incitament for dem til at linke til dig.

Blog-partnerskaber

Blog-partnerskaber handler primært om at få bloggere i din branche til at skrive om dig og linke til dig. Det er vigtigt at vide, om bloggeren linker ud til de virksomheder, de taler om, og om linkene er DoFollow. Disse partnerskaber vil koste dig noget, i form af rene penge eller produkter.

For at finde folk, der blogger indenfor dit felt, skal du skrive følgende i Googles søgefelt:

branchenavn “blog’”

Se et eksempel nedenfor:

image

Gennemgå de forskellige blogs for at se, hvor meget værdi de har. Læg mærke til domænets styrke, og om bloggen har nogen trafik.

BEMÆRK: Husk, at det ifølge Googles retningslinjer er forbudt udtrykkeligt at bede om et link. 

Samarbejde med andre virksomheder og organisationer

Find brancher, som din virksomhed har naturligt overlap med, og skab smarte partnerskaber. Det handler om at tilbyde sin ekspertise gratis eller til reducerede priser for at bygge broer. 

Eksempel:

Lad os sige, at du var fysioterapeut i den periode, hvor CrossFit blev populært. Så kunne du have kontaktet alle CrossFit-centre i din by og tilbudt:

 • En skræddersyet og digital guide til, hvordan deres medlemmer kan tage sig af begyndende led- eller muskelproblemer. Centret kunne offentliggøre guiden på sin hjemmeside, forhåbentlig med en henvisning til din hjemmeside.
 • En tilpasset side på din hjemmeside med et særligt tilbud til CrossFit center-medlemmer, som de kan linke til.

I enhver branche er der naturligt overlap, der kan være gavnligt. Find din bedste potentielle målgruppe, og tænk over, hvordan du kan skabe indhold, der er relevant for medlemmer, medarbejdere og kunder på den anden side.

Forelæsninger

Kortlæg alle de steder inden for en rimelig afstand, der holder foredrag eller seminarer om din branche. Konferencer fungerer selvfølgelig også godt. Hvis du har noget relevant at tilføje, er det i både dit brands og din SEOs interesse at deltage i disse fora og arrangementer. 

Ofte har arrangørerne digitale platforme, hvor de fortæller om arrangementerne, og hvor du som foredragsholder får mulighed for at præsentere dig selv. Udnyt det ved at skrive en SEO-venlig tekst og linke til din virksomhed.

Stipendium

Universiteter, højskoler og studenterorganisationer har ofte meget stærke domæner, hvilket betyder, at deres links har stor vægt. Ved at tilbyde stipendier og gøre opsøgende arbejde over for skoler og organisationer kan du få dem til at linke til dig. Processen er som følger:

 1. Brainstorm et stipendium, der er relevant for din organisation og som er aktuelt.
 2. Opret en landingsside i din organisation, der beskriver:
  • Stipendiet – emne og hvem der kan søge
  • Hvordan man ansøger
  • Slutdato
  • Hvordan, hvor og hvornår i annoncerer vinderen
  • Hvis I allerede har udloddet et stipendium: fortæl om de tidligere vindere.
 3. Lav en liste over universiteter/højskoler/studenterorganisationer, der kunne være interesserede.
 4. Tjek deres hjemmesider for at se, om de har en side om stipendier. Der er som regel en e-mailadresse til den relevante kontaktperson. Lav en søgning på universitetet ved at bruge: “site:universitetsURLstipendier”, så finder du det hurtigere.
 5. Lav en skabelon til e-mailen med alle de nødvendige oplysninger og en pitch om, hvorfor legatet er vigtigt. Det er en god ide at personliggøre mailen, hvis I f.eks. har en tidligere vinder fra universitetet.
 6. Send ud og følg op, indtil du modtager et svar.
 7. Tjek, at universiteterne offentliggør linkene korrekt.
 8. Når du har indsamlet ansøgninger og udvalgt vinderne, skal du sørge for at lave et interview med vinderne. Derefter kan du sælge det til universitetet og andre institutioner, hvor forskeren er aktiv og involveret i arbejdet. Det kan i sidste ende generere endnu flere links.

Statistik, infografik og undersøgelser

Har du og din virksomhed unik data og viden? Er du i stand til at gennemføre relevante undersøgelser i din branche? Det er gyldne muligheder for både links og branding.

Processen er i grove træk som følger:

 1. Målgruppeanalyse: Undersøg, hvilken målgruppe du har til hensigt at nå med din undersøgelse. Hvad er de interesserede i? Hvad taler de om i forhold til din niche/branche?
 2. Vælg dit emne: Find et relevant og spændende emne, som du kan tale om og underbygge statistisk.
 3. Indsaml data: Brug dine egne data, udfør feltstudier/undersøgelser eller indsaml og sammensæt ekstern data. 
 4. Analyser og fortolk dataene: For at rapporten skal have en stor gennemslagskraft, skal du komme med værdifulde, unikke eller overraskende konklusioner.
 5. Skab engagerende indhold: Brug de indsamlede data og analyser til at skabe engagerende indhold. Det kan være en flot, informerende infografik, en detaljeret rapport eller en lærerig video. Det vigtigste er, at indholdet er tiltalende for din målgruppe. De skal have lyst til både at konsumere og dele det.
 6. Del indholdet og nå ud til din målgruppe: Maksimer rækkevidden af dit indhold ved at dele det på sociale medier og pitche det direkte til interessenter via opsøgende arbejde.

Broken link building

Broken link building er en teknisk tilgang, der går ud på at finde ødelagte links (404) på eksterne sider og forsøge at erstatte dem med links til din hjemmeside. Vi er primært interesserede i sider, der handler om din branche.

Hvordan fungerer det?

Sider forsvinder hele tiden af forskellige årsager. Domæner lukkes ned, indhold flyttes eller fjernes. Det kan du udnytte og gøre en god gerning på samme tid.

Eksempel:

En side om bagning linker til forskellige opskrifter på andre sites, men halvdelen af opskriftssiderne virker ikke (404). Du lægger mærke til dette, kontakter sidens administrator og siger: 

“Hej, jeg kan virkelig godt lide din side om bagning, men jeg kan se, at halvdelen af dine opskriftslinks ikke virker. Hvis du vil, kan du se på disse fem populære opskrifter på min blog, måske kan nogle af dem erstatte de ødelagte links?”

Ret sympatisk, ikke? I vil begge få gavn af det i sidste ende.

Det, du har brug for, er:

 • Måder, hvorpå du kan finde sider til at tjekke for ødelagte links. Du kan prøve at skrive følgende kommandoer i Google for at få inspiration:
  • “dit søgeord” + links
  • “dit søgeord” + tips
  • “dit søgeord” + inurl:link
  • “dit søgeord” + inurl:links
 • Værktøjer til at finde ødelagte links, f.eks. dette gratis ahrefs-værktøj.
 • En velformuleret og sympatisk opsøgende e-mail.

Se eksemplet nedenfor for søgningen “mad opskrifter inurl:links”

image

Opsætning af en link-strategi

Du har fået en idé om teknikkerne til linkbuilding ovenfor, og det er tid til at handle. Lav en liste og prioritér de teknikker, der giver mest mening for dig, og begynd at udforske mulighederne.

Sæt mål

Hvad ønsker du at opnå med din link-strategi? Er det at øge autoriteten på hele din hjemmeside, eller er det visse kritiske produkt-/tjenestesider? I de fleste tilfælde er det en kombination af de to.

Links, du får til din hjemmeside, vil fordele linkstyrken på hele din hjemmeside, hvilket er godt for hjemmesiden som helhed. At løfte specifikke sider kræver links direkte til dem. Dette er ofte et problem for rene white hat-strategier – det er ofte svært at få eksterne links til produkt- og tjenestesider på en naturlig måde.

Gennemgå dine ressourcer

Det er ressourcekrævende at skabe godt indhold til guides og rapporter. Først skal man indsamle og sammensætte de data og den viden, der skal præsenteres. Man har brug for tekstforfattere til at skrive teksterne, designere til det grafiske og marketingfolk og kommunikatører, der kan få budskabet ud. En person kan selvfølgelig have flere af disse kompetencer. Brug det, hvis du har det i din organisation.

Det kræver ikke interne ressourcer at købe links, men det er vigtigt, at den person, der er ansvarlig for det, er klar over, hvad de gør.

Prioritering 

Mange af linkbuilding-teknikkerne vil tage tid at implementere, men nogle er lavere hængende frugter for dig end andre. For eksempel bør det være hurtigere at få links fra dine partnere og leverandører, end projekter som at skrive rapporter og guides. Start med dine sikreste kort, og byg videre derfra.

Giv det tid, og følg op 

Det tager ofte tid at lave guides, rapporter og ressourcer, der er gode nok til at få naturlige links. Du bør være i stand til at estimere den tid, det tager at producere dem, mere eller mindre nøjagtigt.

Den svære del er at bedømme outreach-projekter, når du skal overbevise andre om at henvise til dig.

Husk på, at modtagerne af dine projekter bør prioritere og implementere det, du foreslår, for eksempel ved at tilføje en anmeldelse eller et link til et stipendium. Erfaringsmæssigt er det let for denne type indsats at blive nedprioriteret eller falde igennem sprækkerne. Så sørg for at holde godt øje med alle dine projekter og følg op med jævne mellemrum, hvis du ser, at linkene ikke dukker op.

Hold styr på dine links

Når du er gået i gang med et projekt, er det vigtigt at holde styr på de links, du får, hvor de kommer fra og deres status. For at gøre dette effektivt har du brug for et SEO-værktøj, der inkluderer en backlink-monitor. Der er flere gode muligheder derude, bl.a:

eye10

ahrefs

semrush

Uanset hvilket værktøj du bruger, er det vigtigt, at du opretter en rapport, der viser de links, du forventer at modtage. Det vil blandt andet hjælpe dig med at se:

 • Om linkene er nofollow eller dofollow
 • Ankertekster
 • Hvis links pludselig forsvinder

Følg op, hvis noget ikke ser ud til at være i overensstemmelse med jeres aftaler.

Hvordan måler man resultaterne af linkbuilding?

Det ultimative mål med linkbuilding er at bringe mere trafik til din hjemmeside gennem forbedrede placeringer. Undervejs er det vigtigt at holde styr på følgende målinger:

 1. Mængden af indgående backlinks: En jævn tilstrømning af backlinks er godt, og hvis det aftager, er det vigtigt at forstå hvorfor.
 2. Styrken af de domæner, der sender links: Jo stærkere et domæne, der sender links til dig, jo bedre. 
 3. Hvilke sider får links: Det er vigtigt at se, hvilke sider der får links, for at forstå, hvilke initiativer der fungerer godt, og hvilke der ikke gør. 
 4. At linkene er levende. Sørg for, at de links, du har bygget, ikke pludselig forsvinder af en eller anden grund.

Mål organiske positioner

For at måle værdien af dit arbejde skal du foretage en søgeordsanalyse, så du ved, hvilke søgeord der er vigtige for forskellige sider på din hjemmeside.

Det første konkrete tegn på, at arbejdet virker, er, at dine organiske positioner forbedres i forhold til de kritiske søgeord. Organiske positioner er de ubetalte søgeresultater, der vises på Google og andre søgemaskiner, ofte under annoncerne. Jo højere positioner, jo bedre.

image

Vi starter med at se på positioner og ikke trafik, da dine søgeord måske starter på side 8 i Google. De vil ikke generere trafik, før de når første side, men vi er nødt til at vide, at de bevæger sig støt mod toppen.

Du kan se på positionerne manuelt i søgeresultaterne og registrere, hvordan de bevæger sig over tid, men det er ekstremt tidskrævende og ineffektivt.

Den bedste måde er at bruge et søgeordsværktøj, såsom eye10, ahrefs eller SEMRUSH, hvor du kan indstille, hvilke søgeord der er vigtige for dig. Det vil give dig løbende rapporter om dine indtastede søgeord. Alternativt kan du bruge Google Search Console (GSC), men det kræver mere manuelt arbejde.

Du bør også se på, hvordan positionerne på din hjemmeside bevæger sig generelt, dvs. for alle dine søgeord. For at få relevante data til dette, har du brug for et søgeordsværktøj.

image

Source: Grafer fra ahrefs, der viser udviklingen i organisk trafik og positioner for et helt site.

Tilskrivning

Det kan ofte være svært at tilskrive flytningen af positioner til en enkelt årsag. SEO påvirkes af flere aspekter på og uden for hjemmesiden:

 • Links
 • Opdatering af indhold 
 • Ændring af navigation og interne links 
 • Konkurrenternes aktiviteter
 • Algoritme-opdateringer

Det, du leder efter, er en korrelation mellem dine stigende links og en stigning i positioner. Det er så tæt på et bevis, som du kan komme på, at din linkbuilding bærer frugt. Bare husk på, at effekten af links kan være forsinket. Det vil sige, at det kan tage et stykke tid, måske endda måneder, før du begynder at se dine positioner bevæge sig opad.

Hvis du har bygget links til en bestemt side og/eller et bestemt søgeord, er det vigtigt, at du holder øje med dem separat fra websidens generelle forflytninger. Din hjemmesides positioner er måske generelt stabile, men dit kritiske søgeord stiger- det er også en succes.

Øget trafik

Den absolut vigtigste målestok er stigningen i organisk trafik til din hjemmeside, dvs. den trafik, du får gratis fra søgemaskiner. For at måle dette på en relevant måde er du nødt til at bruge forskellige værktøjer sammen:

 1. Google Analytics – GA
 2. Google Search Console – GSC
 3. Andre søgeordsværktøjer

Google Analytics – GA

Med GA kan du se udviklingen i antallet af organiske besøgende på din hjemmeside som helhed, samt opdele dataene for at se på specifikke sider.

Hvis du har bygget links på vegne af hele din hjemmeside, vil du gerne sikre dig, at trafikken stiger samlet set. Hvis du har fokuseret på specifikke sider, bør du dele rapporten op og vise deres trafik separat.

GA viser alle besøg, og hvad de besøgende har gjort på din hjemmeside, men den giver ingen oplysninger om, hvilket søgeord de brugte for at finde dig. Dette kræver Google Search Console.

Google Search Console – GSC

GSC giver dig information om, hvad besøgende har skrevet, før de besøgte forskellige sider på din hjemmeside, men det giver dig ikke et komplet billede. Værktøjet anonymiserer op til 50% af besøgene. På den måde supplerer GA og GSC hinanden:

 • GA viser det samlede antal besøgende.
 • GSC giver en indikation af de mest almindelige søgeord, der genererer trafik.

Søgeordsværktøj

Søgeordsværktøjer er relevante, selv efter at du er begyndt at få trafik. De giver en løbende rapport om:

 • Bevægelser i positioner: Du vil hele tiden forsøge at bevæge dig opad mod position 1. Hvis du begynder at falde, skal du reagere.
 • Estimeret trafik: Hvis du får mindre trafik end forventet for et bestemt søgeord, skal dine søgeresultater måske optimeres. Gennemgå metatitlen, metabeskrivelsen og muligheden for Rich Results.
 • Konkurrentanalyse: Om dine konkurrenter skaffer links til deres tilsvarende sider.

Opret en samlet rapport i eksempelvis Looker Studio eller et andet måleværktøj, så du nemt kan holde styr på alle parametre på ét sted.

Bør jeg lave linkbuilding?

Hvis du vil have mere trafik til din hjemmeside, er svaret enkelt: ja!  Links er en af de vigtigste rankingfaktorer for Google. Uden dem vil du aldrig blive set. Hvilken strategi og hvilke teknikker, der vil fungere bedst for dig, afhænger af dine omstændigheder. Du er velkommen til at bruge teknikkerne ovenfor, eller kontakt os for en gratis konsultation.

FAQ

Behøver man links for at være synlig på Google?

Ja, hvis du har ambitioner om at nå topplaceringer behøver du backlinks. De fungerer som kvalitetsstempler og er en af Googles vigtigste rankingfaktorer.

Hvad er backlinks?

At have backlinks betyder, at andre hjemmesider linker til din hjemmeside.. Jo flere kvalitetsrige backlinks du har, desto bedre chancer har du for at opnå høje placeringer i søgeresultaterne. Så backlinks spiller en vigtig rolle i at opnå topplaceringer på Google.

Hvad er linkbuilding?

Linkbuilding er en række teknikker, du kan bruge til at skaffe backlinks. Der er to hovedstrategier: at købe links eller skaffe dem gennem content marketing og kommunikation.
Free SEO analysis

Få en gratis SEO analyse

Free SEO analysis
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Which type of analysis do you wish?
I accept the privacy policy