Privatlivspolitik

Her kan du læse mere om, hvordan vi håndterer dine personlige data. Alle former for information og data, der på nogen måde kan henføres til dig, betragtes som persondata.

Oplysningerne vi behandler kan komme fra dig eller andre i forbindelse med levering af tjenester til vores kunder, når du abonnerer på vores nyhedsbrev, ansøger om et job hos os eller besøger vores hjemmeside.

Klikko er dataansvarlig for de oplysninger der indsamles om kunder, besøgende på vores hjemmeside og andre parter. Vi sikrer, at behandlingen af personoplysninger til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

 • Klikko ApS CVR-nr: 35869247
 • Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby
 • Tlf: +45 44404063
 • E-mail: info@klikkoseo.dk

I situationer hvor Klikko fungerer som databehandler, vil vi altid være underlagt en skriftlig databehandleraftale der beskriver, hvordan vi beskytter personoplysninger.

Typer af behandling: Nedenfor forklarer vi, til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger.
2.1. Levering af tjenester til vores kunder: Hvis du eller din arbejdsgiver er kunde hos os, behandler vi ofte dine personoplysninger for at opfylde en aftale om levering af vores markedsføringstjenester. Som hovedregel modtager vi kun almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mail, arbejdsplads, arbejdsopgaver, jobtitel, telefonnummer og betalingsoplysninger, når vi leverer tjenester til vores kunder.

Hvis du er kunde hos os, behandler vi dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR om kontraktlige forpligtelser. Hvis du repræsenterer en virksomhed, der er kunde hos os, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR om legitim interesse. Vores legitime interesse er at opfylde den kontrakt, vi har indgået med den virksomhed, du repræsenterer.

Vi opbevarer dine persondata, så længe kundeforholdet eller potentialet for det eksisterer. Vi sletter dine persondata senest 10 år efter kundeforholdets ophør for at forsvare os mod eventuelle retskrav.

2.2. Nyhedsbreve: Du modtager vores nyhedsbreve, fordi du selv har tilmeldt dig dem. Hvis du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevene, behandler vi dine personoplysninger ved at gemme dine oplysninger. Formålet med lagringen er bl.a. at kunne fortsætte med at levere nyhedsbreve til dig. Vi gemmer følgende oplysninger:

 • Navn
 • Titel
 • Arbejdsplads
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i 2 år derefter.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på artikel 6(1)(a) i GDPR om samtykke. Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet via linket i bunden af nyhedsbrevet eller ved at kontakte md@klikko.dk.

2.3. Henvendelser: Hvis du kontakter os via e-mail eller i forbindelse med andre henvendelser, behandler vi almindelige personoplysninger såsom dine kontaktoplysninger, tilhørsforhold til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på artikel 6(1)(f) i GDPR om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne svare på din forespørgsel. Hvis du er kunde, behandler vi dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1 b, i GDPR om kontraktlige forpligtelser.

Vi lagrer dine personoplysninger i den længste af følgende perioder: Tre måneder eller indtil vores korrespondance med dig er afsluttet. Hvis du er kunde os os, lagrer vi korrespondancen i overensstemmelse med perioden angivet i afsnit 2.1.

Vi videregiver eller overfører dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: vores partnere og vores databehandlere.

2.4. Hjemmesiden: Når du besøger vores hjemmeside www.klikkoseo.dk, indsamler vi data om dig for at lave statistikker, optimere hjemmesiden, anvende hukommelsesfunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler bl.a. følgende:

 • Din IP adresse, som bruges til statistiske formål og remarketing
 • Dit operativsystem og browserversion, som bruges til at optimere fremtidige brugeroplevelser på hjemmesiden
 • Dato og tid for dit besøg på hjemmesiden (bruges kun til statistiske formål)
 • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjepartscookies. Se mere i vores cookiepolitik på vores hjemmeside
 • Data overføres til tredjeparter, såsom Google og Facebook til statistiske eller målrettede remarketing formål

Vi behandler dine personoplysninger baseret på artikel 8 (1) (f) i GDPR om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde til en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger baseret på artikel 6 (1) (a) i GDPR om samtykke.

2.5 Jobansøgere, Ansatte og Konsulenter: Hvis du søger job hos os, behandler vi de personoplysninger, du har givet os, eller oplysninger fra andre, som du har givet samtykke til at vi må kontakte. Det gør vi for at vurdere dig og din ansøgning. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til 6 måneder efter ansøgningsfristen for at sikre, at vi finder den rigtige kandidat til stillingen.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på artikel 6 (1) (a) i GDPR om samtykke og artikel 6 (1) (f) i GDPR om legitim interesse. Vores legitime interesse er at læse din ansøgning for at vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Når du er ansat hos os, kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i vores interne databeskyttelsespolitik. Når du ikke længere er ansat hos os, gemmer vi generelt dine oplysninger i en periode på op til 10 år efter opsigelsen, men der kan være særlige omstændigheder der kræver, at vi gemmer dem i en længere periode. Hvis du arbejder som konsulent for os, gemmer vi også dine oplysninger i op til 10 år efter, at du er stoppet.

 1. Hvordan: For at kunne tilbyde dig vores nyhedsbreve, services, en god hjemmeside, jobs osv. er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, registrere, systematisere, opbevare, bruge, beholde, slette, overføre og videregive dine oplysninger.
 2. Modtagere eller kategorier af modtagere: Vi kan videregive eller overføre dine personoplysninger til vores databehandlere, rådgivere (f.eks. advokat), andre eksterne leverandører eller partnere, der bistår os med forskellige tjenester, tredjepartsløsninger eller driften af vores virksomhed, offentlige myndigheder, inklusiv SKAT.
 3. Overførsel af persondata til tredjelande: I nogle tilfælde overfører vi dine persondata til modtagere uden for EU/EØS. Det sker, når vi bruger databehandlere i lande uden for EU. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med GDPR, herunder brug af Kommissionens standardkontrakter. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du får en kopi af det relevante overførselsgrundlag eller hvor overførselsgrundlaget er gjort tilgængeligt, kan du længere nede læse, hvordan du kontakter os, .
 4. Sikkerhed: De oplysninger som du giver os, eller den vi indhenter om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Når det er relevant, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine personlige data. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger der forhindrer, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi sletter dine persondata, når vi ikke længere har brug for at behandle dem for at opfylde et eller flere af de formål, vi har nævnt ovenfor. Der kan være særlige regler i lovgivningen, f.eks. bogførings-, hvidvasknings- og forældelseslovgivningen, som giver os ret og pligt til at opbevare dem i en længere periode.

 1. Ret til at trække dit samtykke tilbage: Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personlige data tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til md@klikko.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personlige data baseret på dit tidligere givne samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det derfor først have virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen. Husk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage til, at vi må sende dig et af vores nyhedsbreve, kan vi ikke længere sende dig det pågældende nyhedsbrev.

 

 1. Dine rettigheder: Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personlige data:
 • Ret til adgang til oplysninger (ret til adgang)
 • Ret til rettelse (korrektion)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til dataportabilitet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en mail til md@klikko.dk.

Klage til Datatilsynet: Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00, eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at sende en mail til info@klikkoseo.dk