Blog

301 vs. 302 Redirects

I konteksten af SEO refererer både 301 og 302 Redirects til teknikker, der anvendes til at omdirigere trafik fra én URL til en anden. Begge metoder sender brugere og søgemaskiner til en ny destination, men de har forskellige implikationer for SEO og formidler unikke signaler til søgemaskinerne om arten af omdirigeringen.

301 Redirect: Permanent omdirigering

Et 301 redirect signalerer til søgemaskinerne, at en side permanent er flyttet til en ny lokation. Dette er en HTTP-statuskode, der informerer, at den oprindelige URL nu er blevet ændret til en ny, og den forventes ikke at vende tilbage til den tidligere adresse. I praksis betyder det, at den oprindelige side er slettet eller ikke længere er relevant, og at den nye URL nu skal overtage dens placering i søgeresultaterne.

SEO-mæssigt betyder en 301 omdirigering, at størstedelen af linkjuice (eller link equity), som er den værdi og autoritet, en side har opnået gennem eksterne links, vil blive overført til den nye URL. Dette gør 301 Redirect til et stærkt værktøj for at bevare en websides tilstedeværelse i søgeresultaterne, selv når dens indhold er flyttet.

302 Redirect: Midlertidig omdirigering

En 302 Redirect kommunikerer, at en side er midlertidigt flyttet til en ny lokation, og at den oprindelige URL sandsynligvis vil blive benyttet igen. I modsætning til et 301 Redirect, antyder et 302 Redirect, at flytningen kun er for en kort periode, og brugere og søgemaskiner bør forvente, at det originale indhold returnerer til den oprindelige URL på et tidspunkt.

I SEO-perspektiv har 302 Redirects traditionelt ikke overført den samme mængde linkjuice som 301 Redirects. Det betyder, at hvis en side med mange eksterne links bruger et 302 Redirect, vil den nye side måske ikke modtage den fulde værdi af disse links. Derfor har 302 Redirects tendens til at være mindre effektive for langvarig bevarelse af en websides søgemaskinerangering.

Overvejelser ved valg af redirect

Valget mellem at bruge et 301 eller 302 Redirect bør tage udgangspunkt i formålet med omdirigeringen. For permanente ændringer, sammenlægning af websider, eller når ældre indhold skal erstattes med nyt på en ny URL, er et 301 Redirect mest hensigtsmæssigt. Det opretholder linkjuicen og sikrer, at den nye URL effektivt kan overtage den tidligere sides placering i søgeresultaterne.

I situationer hvor ændringerne er midlertidige, såsom ved A/B testning, sæsonbestemt indhold, eller mens en side er under vedligeholdelse, er et 302 Redirect typisk det bedste valg. Dette forhindrer søgemaskiner i at opdatere deres indeks med den midlertidige URL og holder den oprindelige URL relevant i søgeresultaterne.

FAQ

Hvordan påvirker en 301 Redirect SEO?

En 301 Redirect overfører størstedelen af linkjuicen fra den gamle URL til den nye URL, hvilket hjælper med at bevare websidens søgemaskinerangering og autoritet.

Hvornår bør jeg bruge en 302 Redirect i stedet for en 301 Redirect?

En 302 Redirect bør bruges, når ændringerne er midlertidige, f.eks. under A/B testning eller ved sæsonbestemt indhold, og når den oprindelige URL forventes at blive genbrugt på et tidspunkt.

Hvad er forskellen mellem en 301 og en 302 Redirect?

En 301 Redirect signalerer en permanent omdirigering, hvor den oprindelige URL forventes ikke at vende tilbage, mens en 302 Redirect angiver en midlertidig omdirigering, hvor den oprindelige URL sandsynligvis vil blive brugt igen.

Free SEO analysis

Få en gratis SEO analyse

Free SEO analysis
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Which type of analysis do you wish?
I accept the privacy policy