Blog

Hvordan kan man skelne mellem AI-tekst og menneskesprog?

Hvordan kan man skelne mellem AI-tekst og menneskesprog?

Mængden af tekst på internettet skrevet af AI er steget dramatisk. Hvordan kan vi egentlig vide om en tekst vi læser, er skrevet af AI eller af et menneske, og hvorfor behøver vi at vide det? Lad os se nærmere på det i denne artikel.

Hvordan fungerer sprogmodeller?

For at forstå, hvordan man kan se forskel på en tekst, der er skrevet ved hjælp af sprogmodeller, og en tekst, der er skrevet af mennesker, er vi nødt til at forstå hvordan sprogmodeller fungerer. Ved at behandle en enorm mængde af data er sprogmodeller som ChatGPT i stand til at regne ud i hvilken orden ordene skal præsenteres for at det skal virke troværdigt for en læser. Det vil altså sige at de bygger korrekte sætninger i et format vi genkender.

En illusion af fakta

Hvis AI er lige så god til at producere tekst som et menneske, spiller det egentlig nogen rolle, om det er et menneske, der har skrevet teksten eller ej?

Faren ved, at AI producerer tekst baseret på sandsynlighed, er, at ting som ved første øjekast ser ud til at være præcise fakta ikke nødvendigvis er sande. Det skyldes, at de data, som sprogmodellen arbejder med, lige så godt kan indeholde korrekte som forkerte oplysninger. 

Sprogmodeller er i stand til at sætte de rigtige ord i den rigtige rækkefølge, så de fakta de præsenterer, ser ud til at være faktuelt korrekte. Men hvad AI’en ikke kan forstå på samme måde som et menneske, er om indholdet er meningsfuldt.  Den kan heller ikke kontrollere, om de fakta der bliver præsenteret egentlig er korrekte.

Dog har ChatGPT i den grad styr på, hvordan den selv fungerer. Derfor har vi spurgt den, hvad den synes, man skal være opmærksom på, når det gælder faktuelle fejl:

image

Bruger du ChatGPT til at skrive tekster? For at sikre, at du ikke offentliggør forkerte oplysninger, kan du gennemgå denne liste og faktatjekke de data, som ChatGPT måske har taget fejl af. Da vi testede ChatGPT tidligere i år, opdagede vi, at det ikke nødvendigvis er småting, især når det kommer til detaljer. 

Sproglige forskelle

For at genkende tekst, der er skrevet med AI, er det vigtigt at vide, hvad der kendetegner sproget. Vi har givet en simpel forklaring på, hvordan sprogmodeller er konstrueret, men hvad er de sproglige kendetegn ved konstruktionen, som hjælper os med at identificere den? Lad os tjekke med ChatGPT igen:

Først er det vigtigt med et faktatjek! 

Denne liste stemmer godt overens med hvad andre studier beskriver.

Hvad kan vi konkludere ud fra denne liste? Afhængigt af den tekst, du skriver, vil du altid have brug for at “menneskeliggøre” sproget på forskellig vis. Når vi gennemgår en tekst, tænker vi ofte, at vi skal korrekturlæse og stramme sproget op. Når vi læser korrektur på en tekst, der er skrevet af en sprogmodel, er vi nødt til at tænke anderledes. I stedet for at gøre teksten mere perfekt, behøver den snarere blive mindre perfekt.

Kan man anvende værktøjer?

Jo bedre sprogmodellerne bliver, desto sværere bliver det at opdage, om en tekst er skrevet af ChatGPT eller ej. Dette gælder ikke kun for mennesker, men også for værktøjerne skabt til at identificere AI-skreven tekst. Open AI’s eget AI Text Classifier-værktøj er ikke længere tilgængeligt, da det ikke var pålideligt nok til at identificere, om en tekst var skrevet af AI eller ej. 

Her er nogle værktøjer, der kan være værd at kigge på for at identificere om en tekst er skrevet af AI:

Vigtigheden af at genkende tekst skrevet af en sprogmodel

Før du læste denne artikel, tænkte du måske, at det ikke betød så meget, hvorvidt du kan identificere, om en tekst er skrevet med en sprogmodel eller ej. Du har måske tænkt, at det primært var relevant for lærere, der gerne ville vide, om deres elever havde snydt. Som du sikkert har indset, er det en udfordring, der har bredere relevans.

Du kan måske undre dig over om vi virkelig bør bruge ChatGPT og andre sprogmodeller? Hos Klikko mener vi, at man godt kan bruge sprogmodeller som ChatGPT, men at man skal gøre det bevidst. Brug gerne ChatGPT, MEN husk at tjekke fakta, og vær ikke bange for at omskrive teksten.

FAQ

Hvordan kan jeg afgøre om en tekst er skrevet af en AI eller et menneske?

Du kan ofte genkende AI-skrevne tekster ved deres sprogbrug og struktur. Teksten kan være grammatiske korrekt, men mangle den menneskelige nuance og kontekst. Kontroller fakta, sprogbrug og tekstens flow for at identificere potentielle AI-tekster. Der findes også værktøjer som GPTZero og Writer AI Content Detector, der kan hjælpe med at identificere AI-genereret indhold.

Hvorfor er det vigtigt at vide, om en tekst er skrevet af AI?

Det er vigtigt at vide, om en tekst er skrevet af AI, da AI kan præsentere fakta, der ser korrekte ud, men som ikke nødvendigvis er sande. At identificere AI-skrevne tekster er vigtigt for at opretholde integritet og præcision, især i uddannelsesmæssige, journalistiske og akademiske sammenhænge.

Skal vi undgå at bruge AI-sprogmodeller til tekstgenerering?

AI-sprogmodeller som ChatGPT kan bruges ansvarligt, såfremt brugeren er opmærksom på at faktatjekke og om nødvendigt revidere teksten. Det handler om at bruge teknologien bevidst og anerkende dens begrænsninger, såsom risikoen for fejlagtige eller vildledende oplysninger.
Free SEO analysis

Få en gratis SEO analyse

Free SEO analysis
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Which type of analysis do you wish?
I accept the privacy policy